1900 636 815

Bài Cúng Giỗ Tổ Nghề Kim Hoàn

Bài Cúng Giỗ Tổ Nghề Kim Hoàn

Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!

Bài Cúng Giỗ Tổ Nghề Kim Hoàn
Bài Cúng Giỗ Tổ Nghề Kim Hoàn

– Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
– Kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
– Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ thần quân.
– Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quan trong xứ này.

Tín chủ con là …………………………………………..

Ngụ tại……………………………………… .. ……………………………………….
Hôm nay là ngày… tháng…..năm…………………………….. …. ……………

Tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương dâng lên trước án, thành tâm kính mời: Đức Hoàng Thiên Hậu Thổ Chư vị Tôn Thần, ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ Địa, ngài Bản gia Táo Quân cùng Chư vị Tôn thần.


Con kính mời ngài Thánh sư nghề…………………………………….. .. …….


Cúi xin Chư vị Tôn thần Thánh sư nghề…………………………………….. . thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù Trì tín chủ chúng con toàn gia an lạc, công việc hanh thông. Người vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.


Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!

0/5 (0 Reviews)

Check Also

bài khấn chung thiên ngoài trời

Bài khấn chúng thiên ngoài trời chuẩn nhất

Theo phong tục lâu đời, nhân dân ta đều ngoài trời hàng tháng. Đây là …

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *